Je dnešní doba a její pokušení jiná než dřív? Nějak ano a nějak ne. Od prvních stránek Bible se Boží nepřítel pokouší stále stejným způsobem vést člověka jakoukoliv jinou cestou než cestou Boží, cestou lásky.

A možná by mnozí byli i rádi, kdyby byl náš Bůh hlavně Bohem moci a síly, kdyby se předváděl a ukazoval nějaké zajímavé kousky... Náš Bůh je ale Bohem pokorným a tichým, tím, který vzal na sebe lidskou slabost a dokonce za nás zemřel potupnou smrtí na kříži jako zločinec. Ujímá se nás a provází nás ve všem, ale ne vše těžké nám ze života odstraňuje - a naším velkým pokušením je chtít to mít prostě jinak. Jako by lidem tento pravý Bůh byl málo...

Pokušení mamonu, slávy, moci, touha ovládat druhé, pokušení okultismu, esoteriky, magie, pokušení, která jsou díky úplně novým komunikačním technologiím stále a zcela na dosah...žijeme ve společnosti, ve které se úplně vytratil smysl pro to, co je správné a co není. Zvlášť mladá generace, ale nejen ona každodenně čelí pokušením snadné cesty - to, co mi nedává Bůh, si nějak obstarat sám. Ale za jakou cenu?  Špatné věci nejdou jen tak "zkusit a ono se uvidí, co to udělá",  z mnohých je cesta zpět velice těžká. 

Pán nám dal vše, co potřebujeme k životu. Chci, aby skutečně celé moje nitro patřilo jen Bohu? Chci dobře rozlišovat, čemu věnuji svůj čas, čemu věnuji důvěru a kým si nechám do života mluvit?


Záznam 1. přednášky z duchovní obnovy ve Vsetíně na podzim roku 2015 najdete
 zde.

.