Slovo, které bylo na počátku, kterým jsme my voláni a které do nás bylo vloženo, odlišuje člověka od ostatního stvoření, protože právě skrze toto Slovo máme podíl na Božím životě. Je to Slovo, které se rodí z lásky, pro lásku a lásku plodí. Člověk je svou podstatou bytost volaná Slovem k bytí a stále povolávaná k životu. Když se člověk otevře tomuto Slovu, stává se krásným, pokojným, plným lásky - a když svůj život Slovu uzavře, sám se z podstaty ničí.

To, že jsem bytostí volanou Boží láskou, je obrovská úleva, protože si na svůj život nemusím stačit sám. Celé promyšlené systémy se nám nyní snaží namluvit, že smysl života a štěstí v životě si člověk sám vytvořit může, že to zvládne, dokáže, že "to dá"....a přitom právě dnes tolik lidí trpí úzkostí z toho, že svůj život nezvládnou. Ale já žiji přece proto, že si mne Bůh zamiloval, žiji z Božího daru, který mi dal, z milosti, kterou dostávám každý den - a učím se celý život žít z tohoto daru lásky a Božího volání.

Každá naše odpověď na Boží volání nás vede od mentality sobectví a beznaděje k růstu v lásce a svobodě k životu. Jsme těmi, kdo jsou Bohem osvobozováni od pokušení zařídit si život sami - pokud se rozhodneme vždy a vše prožívat s Ním.

Záznam 2. přednášky z duchovní obnovy ve Vsetíně na podzim roku 2015 najdete zde.