Jestliže jsme ve svém životě opravdu uvěřili Bohu a do svého života jsme jej přijali, pak také musíme počítat i s tím, že náš život je a bude pro nás samotné jedním velkým tajemstvím. Tajemstvím Boha přítomného v našem životě, kdy nikdy nemůžeme rozumět všemu, co koná. A právě v těchto situacích nám může být obrovským lidským příkladem a pomocí Matka Boží. Ta, která se ve svém lidství zcela spojila s posláním Božího Syna a po celý svůj život se v různých situacích vždycky zachovala podle Boží vůle. Tím se pro nás stává nenahraditelnou pomocnicí a přímluvkyní. V pohledu na svůj život zcela upřednostnila pohled Boží, naprosto ustoupila od svých představ a záměrů se svým životem a nám nyní pomáhá stavět se k životu v duchu lásky a důvěry v Boha.

Na prvním místě tedy vůbec nejde v našich modlitbách o to vybrat takovou novénu ke svatému, která je co nejúčinnější, ale právě o to, abychom se prostřednictvím modlitby měnili my sami, abychom se dali Bohu do služby a nechtěli si nic dělat po svém... jako Maria.

Přednáška zazněla v květnu roku 2014 v Jihlavě. 

Omlouváme se za sníženou technickou kvalitu záznamu.

Přednášku si můžete stáhnout zde.