"Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! " Lk 12, 49
Proč si Ježíš tolik přál, aby už sestoupil Duch svatý?

Věděl, že pouze tehdy, když nejprve On sám projde ukřižováním a vzkříšením, můžeme my jako plod Jeho lásky dostat Ducha svatého. Tento dar pro nás stál Ježíše úplně všechno. Letniční milost tedy není nějaký dárek vytažený Bohem za odměnu ze skříně, ale pozvání jít Kristovou cestou. Pro nás je to ale velmi nesnadné. Stále znovu a znovu se pokoušíme žít, pracovat, modlit se, číst Písmo, dokonce i evangelizovat bez zvláštní milosti Ducha...a přitom ze všeho nejdříve potřebujeme pochopit, že moje ruce jsou každý den ráno úplně prázdné, pokud Duch svatý není skutečně mým Pánem, který mne vede od rána do večera.

Jak se ale otevřít této zvláštní milosti Ducha? Jakým způsobem dovolit Duchu svatému, aby byl Pánem skutečně On, i když my jsme spolupracovníky? Jak a proč si nevytvářet organizaci svého života pouze sám?

(Přednáška na toto téma zazněla na oblastním setkání Katolické charismatické obnovy v Českých Budějovicích v sobotu 21. dubna 2012.)

 

První část přednášky ke stažení: Duch svatý je Pán

Druhá část bude připravena v pátek 8.6.2012