Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit."

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: "Ne, abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví." On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstal venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.

(Záznam katecheze na text uvedeného evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze - únor 2012)

2012-02-13-havelnice-Mk1-40-45.mp3