Čemu připodobním toto pokolení?

Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´ Přišel Jan, nejedl, nepil - a říkají: `Je posedlý.´ Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: `Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky."

(Záznam katecheze na text uvedeného evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze - prosinec 2010)

Stažení katecheze na text: Matouš 11,16-19