Před delší dobou se mi do rukou dostala malá knížečka, ve které se píše, že jistý církevní hodnostář neudělal bez kyvadélka (tzv. pendolínka) ani krok.

Nevím, co si o tom mám myslet. Mohl byste se k této věci nějakým způsobem vyjádřit? Myslím, že tato záležitost zamotala hlavu více lidem. Děkuji předem.

Siderické kyvadlo (nebo jen kyvadlo, kyvadélko, pendolino, pendulum) je společně s virgulí nejčastějším prostředkem léčitelů, esoteriků, parapsychologů a věštců k doptávání se a získání odpovědí na dané otázky. Kyvadlem může být jakékoli volně pohyblivé těleso, visící na vláknu. Siderický znamená hvězdný, týkající se hvězd, božský. Podle některých slouží ke komunikaci s vlastním podvědomím.

Esoterikové se netají tím, že jim zprostředkuje komunikaci s duchovním světem, kosmickou energií, s duchovními bytostmi, se kterými je třeba se naučit spolupracovat. Kyvadlu se mají dávat jednoznačné otázky, aby svým směrem rotace mohlo dát jasnou odpověď ano nebo ne. Pokud kyvadlo nereaguje, je to vnímáno jako špatné znamení. Někteří léčitelé a esoterici používají také odpovědi pomocí čísel. Věštci zas často doplňují doptávání skrze kyvadlo ještě vykládáním karet. Většinou se kyvadlo používá na doptávání ohledně jídla, léků, nemocí nebo energetických vlivů. Kyvadlem není nutné pracovat přímo nad příslušnou věcí nebo pacientem, protože ke stejným výsledkům esoterik dojde, když kyvadlem pohybuje nad mapou, fotografií pacienta nebo nad listem papíru s nakreslenými orgány, jmény léků či názvy jídla. Kyvadlo údajně spolehlivě ukáže na místo, kde se nachází nemoc, který lék je na to vhodný, jaké jídlo nám prospívá, jaké přípravky máme a nemáme používat. Kyvadla nejrozmanitějších typů a velikostí lze dnes zakoupit ve všech esoterických prodejnách.

Z daného vyplývá, že se jedná jednoznačně o okultní praxi, za kterou se skrývají temné síly. Používáním kyvadla se dotyčný na této praxi a potažmo na těchto silách stává závislým. Pokud se této praxe dopouštěl někdo z věřících nebo dokonce někdo z kněží, není to samo o sobě obhajobou této praxe. Je možné, že v této věci neměl správné poznání, i když třeba v jiných oblastech byl člověkem vzdělaným a zbožným. Jak Písmo svaté, tak Katechismus katolické církve před jakýmikoli podobnými praktikami varují a označují je za hříšné a velmi nebezpečné.