V různých knihách a přednáškách jsem se setkal s pojmem channelling. Mohl byste mi vysvětlit, o co se jedná? Je tento způsob jednání slučitelný s křesťanstvím?

Channeling (angl. „channel“ - kanál, ve smyslu „informační kanál“; „channeller“ - médium, zprostředkovatel informací) je forma komunikace s duchy, podobně jako ve spiritismu. Lze ji z určitého pohledu vnímat jako módní formu spiritismu. Zatímco spiritisté navazovali spojení s duchy zemřelých (příbuznými, nenarozenými dětmi, slavnými osobnostmi...), stoupenci channellingu se spojují jednak se zemřelými osobnostmi z minulosti, ale také s jinými nadpřirozenými bytostmi, které nazývají anděly, mistry, inteligencemi dobra. Tyto přivolané bytosti mají přicházet z duchovní oblasti, aby vyučovaly ty, kdo se jim otevřou, naslouchají jim a poslouchají je, a to buď přímo, nebo skrze médium. Z křesťanského hlediska však nejde ani při spiritismu ani při channellingu o komunikaci se zemřelými nebo s dobrými duchovními bytostmi, ale o komunikaci s démony, což má za následek ztrátu vnitřní svobody a otevření se temným silám. Od spiritismu se channeling liší také tím, že spiritisté vytvářeli utajovaná duchovní společenství a scházeli se v soukromí, kdežto technika channelingu je veřejně podrobně popisována jako návod pro každého. K rozšíření channellingu ve světě došlo hlavně od 70. let 20. století, v době nového zájmu o duchovno a esoteriku, v souvislosti s rozvojem hnutí New Age (Nový věk). Z řečeného vyplývá, že pro křesťana jsou tyto praktiky naprosto nepřijatelné a hříšné.