sv. Miriam od Ukřižovaného
U nohou Marie, mé milované Matky,
jsem znovu objevila život.
Všichni, kdo trpíte, běžte k Marii!
U nohou Marie jsem znovu našla život.
Vy všichni, kteří v tomto klášteře pracujete,
Maria počítá vaše kroky a kapky vašeho potu!
Řekněte:
U nohou Marie jsem znovu objevila život.
Vy, kteří v tomto klášteře žijete,
osvoboďte se od všeho pozemského!
Tvá spása a tvůj život jsou u nohou Marie.
Žiji v lůně mé Matky,
tam nacházím svého Milovaného.
Jsem sirotkem? V lůně Marie jsem znovu našla život.
Neříkejte, že jsem sirotkem:
Maria je mou Matkou a Bůh je mým Otcem.
Had, drak by mě chtěl pozřít a vzít mi život,
ale u nohou Marie jsem znovu našla život,
Maria mě volá, a v tomto klášteře zůstanu navždy.
U nohou Marie jsem znovu našla život.