Sv. Marie od Ježíše Ukřižovaného (Mariam Baouardy), bosá karmelitka (1846 – 1878)

 

 

 

Och! Jak obdivuhodný je Ježíš!

Můj Bože, tobě se klaním.

Ty jediný jsi veliký; klaním se tvé velikosti, tvé moci.

Ty jediný jsi hodný obdivu ...

Ty jsi obdivuhodný. Kdo je ti podobný?

Není jiného Boha, tobě podobného, ani na nebi, ani na zemi.

Jak jsem šťastná, že mne Bůh stvořil, abych ho mohla volat: můj Bože!

Kdybys mne stvořil bez rozumu, nemohla bych říkat: můj Bože.

Děkuji, že jsi mi dal inteligenci: já ti ji obětuji.

Jak jsem šťastná, že mám Otce, který naplňuje nebe i zemi! 

Že všude se vzdávají chvály mému Bohu! Že hory skáčou radostí, že země jásá!...

 

Převzato z časopisu Karmel 1/2015 - z italštiny přeložil P. Jindřich Zdík Charouz, O.Praem.