Modlitba Johna Henryho kardinála Newmana „Vyzařování Krista“ patřila k oblíbeným modlitbám Matky Terezy.

A protože dobře vyjadřuje její touhu být důvěrně spojena s Ježíšem a druhým dávat „jenom Ježíše“, rozhodla, že Misionářky lásky se ji budou modlit každý den jako první modlitbu po svatém přijímání.

Drahý Ježíši,
pomáhej mi, ať šířím tvou vůni všude, kam přijdu.
Tvůj Duch a život ať naplní mou duši.
Pronikni celou mou bytost a tak ji ovládni,
aby celý můj život vyzařoval jen tebe.
Sviť skrze mne a buď ve mně tak,
aby každá duše, se kterou se setkám,
mohla pocítit tvou přítomnost v mé duši.

Dovol, aby neviděli mne, ale jen tebe, Ježíši!
Zůstávej se mnou, a já pak začnu zářit, jako záříš ty.
Budu zářit tak, že budu světlem pro druhé.

To světlo, Ježíši, bude zcela od tebe;
nic v něm nebude ze mne.
To ty budeš posílat světlo skrze mne druhým.
Dej, ať tě chválím tak, jak se ti to nejvíc líbí –
tím, že všem kolem sebe budu svítit.
Ať o tobě kážu bez kázání,
ne slovy, ale svým příkladem,
mocnou silou,
vábivým působením toho, co dělám,
jasnou a plnou láskou,
kterou k tobě chovám ve svém srdci.
Amen.