Modlitba sv. Ildefonse Toledského (+667)
Prosím tě, snažně tě prosím, svatá Panno, abych přijal Ježíše prostřednictvím téhož Ducha svatého, jehož prostřednictvím jsi Ježíše porodila. Aby má duše uvítala Ježíše skrze Ducha svatého, skrze něhož tvoje tělo Ježíše počalo. Abych miloval Ježíše v Duchu svatém, v němž ty ho miluješ jako Pána a jako Syna.
 

Matko mého Pána,
služebnice svého Syna,
Matko Stvořitele světa!
Žádám tě a prosím o Ducha mého Pána,
Ducha tvého Syna,
Ducha mého Vykupitele,
abych mohl říci o tobě, která jsi důstojná a pravdivá,
co je důstojné a pravdivé (…)
Ať tě tedy hlásám tak, jak máš být hlásána,
ať tě miluji tak, jak máš být milována,
ať tě chválím tak, jak máš být chválena,
ať ti sloužím tak, jak je třeba sloužit tvé slávě.