Knihu tvoří krátká zamyšlení nad biblickými texty, která jsou rozdělena do čtyř částí: hledání, žízeň, duchovní hlad a povolání jako žízeň Boží.

Jejich nosným tématem je vztah mezi Bohem, milujícím a hledajícím, a člověkem, který se může rozhodnout, zda se nechá Bohem milovat, zda se jím nechá hledat a nalézat. Tak Bohu umožní, aby v něm odkryl žízeň po něm, a sám hledal Boží tvář. Podstatou našeho křesťanského povolání je nechat se milovat Bohem. Tímto otevřením se lásce Boží začíná proměna našeho života. Toto otevření však není snadné, zvláště pro pýchu, jíž se bráníme Bohu a jeho ohnivé lásce. Skrytě se obáváme, že přece není možné, aby nás Bůh miloval bez ohledu na naše slabosti a hříchy. Ale Bůh nás předchází svou láskou, a tak nás uschopňuje milovat. On je ten první, kdo nás hledá a podněcuje k tomu, abychom my hledali jeho. Touží po nás a svou touhou odkrývá a provokuje naši touhu po něm, svou důvěrou probouzí naši důvěru, svou pokorou nás vede k pokoře a tím, jak nám slouží, nás uvádí do služby.

Kniha v českém vydání (www.ikarmel.cz)