Jaký prostor má v mém životě Boží slovo? Možná ani nevíme, jak je pro nás důležité, že nám Pán zanechal své Slovo a že život z Božího slova může nejen obohatit, ale zcela proměnit náš život.

Tou, která právě na Božím slově postavila celý svůj život, je Maria, která se Božímu slovu zprostředkovanému andělem tak otevřela, že se v ní toto Slovo mohlo stát Tělem.

Jako Maria jsme pozváni slovo Boží přijmout a otevírat se mu celou svou bytostí. Jsme povoláni přijímat Boží slovo tak, aby nás to slovo uvnitř proměňovalo v Krista a abychom my mohli přinášet Krista světu. Pokud se ale člověk opravdu poctivě neučí denně Bohu naslouchat, nezíská ani cit pro to, co Bůh říká. A pokud Boží slovo nemá v mém životě místo, které mu patří, a já se mu neotevřu tak, jak je potřeba, můj život se nemění. 

Velikost Matky Boží je v tom, že ona od prvního okamžiku přijala to, co Bůh říká, a poslechla. Přijetím Krista do sebe duchovně přijala celé lidstvo. My přijímáme její srdce, které ona úplně otevřela Božímu záměru s ní a s lidstvem, jako prostor, kde se můžeme ukrýt, kde chráněni její přímluvou a pomocí můžeme žít v tomto světě. A ona nás učí být těmi, kterým jde na prvním místě o Boha, o lásku k němu, o to, abychom se stali nástrojem Božím. 

Přednáška zazněla na duchovní obnově v Kunovicích 25. 3. 2017 a můžete si ji poslechnout zde.

 

 

.