sv. Marie Magdaléna deʼ Pazzi (1566-1607)

 

 

 

 

Po svatém přijímání jsem spatřila Ježíše plného lásky; zdálo se, že mne chce škádlit a sladce ke mně promluvil, vedli jsme láskyplný rozhovor: „Volal jsem tě a tys neodpověděla" (srv. Pís 5,6). Já na to: „Hledala jsem tě a nenalezla."

On řekl: „Volal jsem tě, moje holubičko, a ty jsi neodpověděla." A já odvětila: „Hledala jsem tě, můj Nejmilejší. Toužila jsem po tobě, můj Nejmilejší. Milovala jsem tě, má Lásko. Hledala jsem tě, hledala, můj Nejmilejší, a nenalezla."

A má Láska, Ježíš, kterého vždy nazývám svou Láskou, řekl: „Má nevěsto, já tě tak usilovně volal a ty jsi mi neodpověděla!" A já odvětila: „Já tě tak usilovně hledala a ty ses mi nedal nalézt, má Lásko!"

Ježíš, má Láska, řekl: „Víš, proč jsi mne nenalezla? Protože jsi nehledala správně." A já odpověděla: „Víš, proč jsem ti, má Lásko, neodpověděla? Protože jsi nevolal dost nahlas, abych tě mohla slyšet."

Ježíš, má Láska, řekl: „Hledej mne správně, má nevěsto, a pak mne nalezneš." A já na to: „Volej nahlas a budu tě slyšet."

Má Láska, Ježíš, řekl: Ty, ty, má nevěsto, mne musíš hledat." Netrpělivá láskou jsem řekla: „Lásko, ty víš dobře, že jsi řekl, kdo má víc, musí víc dávat. Protože máš víc než já, ty musíš dávat víc. Víš dobře, že jsi mocnější, bohatší a silnější než já, a také víš, že miluješ víc než já. Řekl jsi, že jsi Pravda; jestli jsi takto mluvil, má Lásko, říkal jsi pravdu, a jestli je to pravda, musíš ty, Lásko, ty, něco udělat, protože jsi mocnější a silnější než já; volej na mne tak hlasitě, abych slyšela tvůj hlas."

Náhle mi řekl: Pojď, moje holubičko, moje krásko, pojď" (srv. Pís 2,13). A zcela mne sjednotil se sebou, a takto sjednoceni hovořili jsme spolu v sladkém sdílení jako přítel s přítelem, ovšem nedovedla bych z toho sdělit ani jen to nejmenší. Často jsem však opakovala, když jsem s Ním byla takto sjednocena: „Teď jsem tě nalezla, má Lásko, teď jsem spokojená, protože jsem sjednocená s tebou, Lásko.

(Marie Magdalena deʼ Pazzi: I quaranta giorni, Florenz 1980, 235n) 

 

Převzato z webu karmel.cz.