V sobotu 13. června 2015 proběhla už tradiční pouť karmelských terciářů v Kostelním Vydří.
P. Norbert J. Žuška, O.Carm během pouti představil sv. Terezii od Ježíše jako "Učitelku vnitřní modlitby".

 

 

 

Záznam promluvy je dostupný na tomto odkazu, který vede na web karmel.cz. Z něj jsme s laskavým souhlasem čerpali.