Sv. Miriam od Ukřižovaného, někdy přezdívaná "Malá Arabka" dostala v 19. století poslání šířít úctu k Utěšiteli. Papeži Piu IX. napsala:

 

Uslyšela jsem hlas, který mi říkal: „“Svět i řeholní komunity hledají nové formy zbožnosti, a přitom zanedbávají pravou úctu k Utěšiteli. Proto zůstávají v omylech a nejednotě, proto nemají pokoj ani světlo. Tato úcta se zanedbává dokonce i seminářích… A tak přetrvávají pronásledování, mezi řeholními společenstvími panuje žárlivost, proto je svět v temnotách… Každý, kdo bude vzývat Ducha Svatého a ctít ho, ať žije v klášteře nebo ve světě, nezemře v bludu. Všichni kněží, kteří budou šířit tuto úctu, obdrží světlo, když o něm budou mluvit druhým.

Bylo mi řečeno, že se má po celém světě ustanovit, aby každý kněz jednou za měsíc sloužil votivní mši svatou o Duchu Svatém. A všichni, kdo se jí zúčastní, obdrží světlo a milost, kterou zvlášť potřebují. Kromě toho mi bylo také řečeno, že nadejde den, kdy satan bude křivit obraz našeho Pána a jeho slova skrze osoby žijící ve světě, ale i skrze kněze a řeholnice. Avšak ten, kdo bude vzývat Ducha Svatého, odhalí omyl. Ohledně této úcty jsem uslyšela ještě mnoho věcí, takže by se o tom daly psát knihy, ale já je nedokážu zopakovat. Navíc jsem nevzdělaná a neumím číst ani psát. Pán však odhalí světlo tomu, komu bude chtít…"

 

Citace je převzata ze Svatodušní novény se svatými Karmelu.