30. listopadu 2014, na první neděli adventní, začne Rok zasvěceného života, který bude zakončen v den 50. výročí vydání dokumentu Perfectae caritatis o obnově řeholního života, 21. listopadu 2015. Tento rok je vyhlášený papežem Františkem pro celou církev.


 

 

Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života vydala k tomuto roku již dva listy, které mají vést k osobní i komunitní reflexi nad řeholním životem. Titul prvního listu, publikovaného letos počátkem února, zněl „Radujte se“. Druhý nese název „Zkoumejte“. Oba dva listy vyšly ve Vatikánském nakladatelství. Zde nabízíme ke stažení text prvního listu v českém jazyce.