U příležitosti Roku zasvěceného života, který začal v celé církvi na 1. neděli adventní, napsal papež František svůj apoštolský list, který adresoval všem bratřím a sestrám žijícím zasvěcení pro Boha, jako jeden z těch, který sám toto zasvěcení také žije.

Pro tento rok, který potrvá až do svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února 2016, stanovil papež tři cíle: Dívat se na minulost s vděčností, prožívat přítomnost se zápalem a obejmout budoucnost s nadějí.

Od tohoto roku papež očekává jednak to, že jako lidé žijící zasvěcení budeme vyzařovat a šířit radost, že budeme proroky pro tento svět, šířit spiritualitu společenství, že budeme ochotni vyjít ze sebe do životních periférií a že si budeme klást otázky ohledně toho, jaké jsou dnes požadavky Boha a lidstva. Rok zasvěceného života se netýká jen zasvěcených osob, ale celé církve, proto se papež v závěru svého listu obrací na všechny věřící, aby se semkli kolem zasvěcených bratří a sester, s nimi se radovali, s nimi spolupracovali a sdíleli s nimi jejich těžkosti.

Text celého apoštolského listu najdete zde.