Mnozí z nás vyrůstali v době, kdy nebylo úplně zvykem mít doma Písmo a brát je denně do rukou.

Doba se ale změnila a my jsme vedeni k tomu, abychom se vrátili ke slovu Božímu v celém jeho bohatství, protože je to Slovo našeho Boha a skrze toto psané i mluvené Slovo nám Bůh promlouvá do života, vede nás a vnitřně proměňuje. Problém číst Písmo svaté měli křesťané všech dob, protože naslouchat Božímu slovu není jednoduché, vyžaduje to čas, vnitřní pozornost a nastavení pro působení Boha a jeho Ducha.

Maria nejen že poslechla první slovo Boží, ale v naslouchání a poslušnosti Slovu žila celý život. Od rána do večera zůstávala ve vnitřním postoji - Pane, co si přeješ, co je Tvoje vůle? Tady jsem, buď se mnou, dej mi poznat svůj záměr…

Ty, kdo se otevřou Božímu slovu, Bůh stále více přivádí do vnitřní svobody, kdy jsme schopni to, co poznáváme jako dobré, do života uvádět, a tak se stále podobat Pánu a zakoušet jeho blízkost v našem životě. Otevřít v modlitbě Písmo svaté a nad tím Slovem být znamená setkávat se s Ježíšem, který promlouvá do mého života, přináší světlo, útěchu, radost. Znamená to setkávat se s Tím, který nechce, abych byl v životě a na život sám.

Přednáška zazněla na duchovní obnově v Kunovicích 25.3.2017 a můžete si ji poslechnout zde.

 

.