Rozhovor pro Dobrú knihu 3.4.2010

Ámos 8,11  Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.

1.Povolanie k zasvätenému životu je asi osobitý príbeh u každého jedného rehoľníka. Čím je pre Vás osobitá karmelitánska spiritualita a čím môže byť oslovujúca pre kresťanov 21. storočia?

Duchovní cesta Karmelu je pro mne především velikým darem. Uváděla mě a stále uvádí do důvěrného vztahu s Bohem skrze vnitřní modlitbu a Slovo Boží, pod vedením a podle vzoru Panny Marie. Ve způsobu našeho života jsem nalezl zvláštní vyváženost a dost prostoru pro speciální pastoraci, život ve společenství a samotu s Bohem. Jsem přesvědčen, že právě svým důrazem na kontemplativní modlitbu a důvěrné spojení s Bohem v lásce, které se snažíme žít v bratrském společenství, má karmelitánská spiritualita stále co říci i současnému člověku, který se nespokojí jen s konzumním a povrchním životním stylem.

2. Pri jednom stretnutí ste položili otázku čím to je, že na Slovensku sú pri Vašich návštevách prednáškové sály plné a je tu cítiť hlad po Slove. Možno práve preto položím túto otázku. Odpoveď je možno v nej.

Na jednej strane cítiť nedôveru veriacich voči kňazom aj biskupom, na strane druhej musíme vnímať ich túžbu po osobnostiach, ktorým by „laici“ dôveru dať chceli. Ste osobnosťou, ktorej meno rezonuje aj v kresťanských spoločenstvách na Slovensku. Duchovné otcovstvo je stále „in“, ale nespokojnosť s duchovenstvom z rôznych príčin v katolíckom prostredí u nás narastá. Kadiaľ vedie cesta von? Kde nájsť opätovnú vzájomnú dôveru?

Cestu z každé tíživé situace zná jen Pán. Je třeba se ptát jeho, naslouchat jeho Slovu a prosit o vedení Duchem svatým. Každá cesta obnovy začíná vždy ochotou k pokání a je vždy dílem Ducha svatého. A co se týká osobností, ty Pán nechá vyrůst tam, kde o to prosíme, a kde jsme ochotni současně sami být nástrojem božím. Osobnosti potřebujeme nejen v řadách kněží, ale i uprostřed laických společentsví. Základem pro jejich růst je jistě láskyplné rodinné prostředí, ale také živé společenství církve.

3. Tento rozhovor vychádza v predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého. Možno mi dáte za pravdu, že prvý krok zo stany človeka k prijatiu Ducha je túžba po ňom. Mnohí z nás ale každoročne v nádeji očakávajú čas Turíc, ... a jednoducho nič. Možno okrem túžby treba viac. Čo?

V každém z nás jsou také překážky, kvůli kterým Duch sv. nemůže v našem životě svobodně působit. To, že je Duch sv. symbolizován mimo jiné také holubicí, zdůraznuje jeho jemnost a nevtíravost. Bůh se nevlamuje do srdce člověka násilím a může přijít jen tam, kde má pro to prostor. S prosbou o Ducha sv. a touhou po Něm úzce souvisí i ochota zříci se všeho, co mu brání přijít. Nejúčinější je ptát se Pána samotného a nechat se mocí jeho lásky usvědčovat, očišťovat a tak připravit na příchod Ducha sv. Je třeba dát Pánu na prvním místě sebe a s tím i svobodu, aby mohl jednat jak chce a kdy chce.

4. Istý čas ste boli poverený aj exorcizmom. V dnešnej dobe cítiť akúsi nevyváženosť v pohľade na Zlého a nášho postoja ku Zlému a jeho pôsobeniu vo svete. Buď ho úplne ignorujeme, alebo démonizujeme všetko, možno aj v nádeji vyzuť sa z vlastnej zodpovednosti. Neuvažujete vydať svedectvo, napr. aj knižne, a vniesť akýsi jasnejší postoj medzi nás k tejto otázke.

O knižní podobě svědectví jsem neuvažoval, ale rád bych časem napsal knihu, ve které bych chtěl upozornit na staronové taktiky Zlého, kterými odvádí lidi od Boha a jeho lásky. Působení Zlého je velmi rafinované a všeobecný hlad po duchovních hodnotách, který je také jedním z chrakteristických rysů dnešní doby, zneužívá, aby lidem nabízel falešné duchovní zážitky a falešné duchovní cesty. Na to bych rád upozornil, abychom v této oblasti nebyli naivní a vážili si pokladů, které máme v křesťanství.

5. A jedna príjemnejšia otázka. Tuším Exupéry napísal, že pochádzame zo svojho detstva. Odkiaľ pochádza P. Vojtěch Cyril Kodet?

Pocházím z Českomoravské vrchoviny, z obyčejné venkovské křesťanské rodiny. V exupéryovském smyslu bych však řekl, že pocházím z prostředí, ve kterém nebylo mnoho hmotných statků, ale zato v něm bylo dost času na vzájemnou lásku i na to dívat se spolu stejným směrem a společně budovat chrám.