Záznam přednášky z kursů Alfa ve farnosti v Praze-Liboci (květen 2022).

Poslechněte si ji  zde.