Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. z farní adventní duchovní obnovy.

Záznam druhé promluvy ze soboty 14. prosince 2019 z kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci, je ke stažení zde.