Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. z farní adventní duchovní obnovy.

Záznam první promluvy ze soboty 14. prosince 2019 z kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci, je ke stažení zde.

 

Ilustrace: Kristus v domě Marie a Marty -  A. Mironov