Ježíš chce nejen při umývání nohou projevit lásku do krajnosti každému člověku - ale ne každý je schopen takto projevenou lásku přijmout. Lidé se totiž tak extrémní lásky bojí, protože skutečná láska proměňuje život a zavazuje. Ježíš vybral svých dvanáct učedníků ke zvláštní cestě a chce, aby všichni, kterým dal milost živé víry, mu byli blízko. A my se bojíme - co Pán Ježíš bude chtít?

Ježíš je jiný než my, protože Bůh je jiný - a chce, abychom i my byli jiní. Aby naše důrazy života byly položeny úplně jinde, než je mají lidé světa. Pán po každém nechce to, co chce po těch, kteří jsou mu nejblíž. Bude chtít, abychom s Ním byli ve večeřadle, abychom s Ním byli v Getsemanech, abychom s Ním byli na Kalvárii - ale také bude chtít, abychom s Ním byli po vzkříšení, celou věčnost, naplno  a pořád. Bude chtít, abychom s Ním vydrželi ve chvílích jeho zkoušek - protože stejně tak On bude s námi ve chvílích, kdy nám bude těžko. Už nikdy nebudeme sami.

Události našeho života jsou jedno silné slovo Boží pro nás. My jim většinou nerozumíme, ale to nemáme řešit. Máme se přimknout k Ježíši a dovolit samému Bohu, aby nám posloužil, jako sloužil Ježíš učedníkům ve večeřadle. My jsme Ježíše vydali na smrt - a On nám dal zpátky život. Od každého z nás vzal všechny hříchy na sebe a sňal je z nás jednou provždy. Nechme si Ježíšem odpustit, nechme se obejmout, nechme se přijmout, nechme se Jím pozvednout. Jen tak budeme žít.

Záznam třetí přednášky z duchovní obnovy "Ježíšovy Velikonoce", která proběhla ve Valašských Kloboukách v březnu 2017, je ke stažení zde.