"Nechci nic než milovat Boha a nechat se Jím milovat."
"Když milujeme, nepatříme už sami sobě, ale Milovanému, a žijeme víc v Něm než v sobě." (Sv. Alžběta od Trojice)

Sv. Alžběta spolu se sv. Terezkou měly obě zvláštní veliké prorocké poslání pro následující století, ve kterých už žijeme my. Spiritualita Alžběty je obrovským přínosem pro život laiků a kněží sloužících ve světě a spočívá především v jednoduchém, prostém a přitom nesmírně autentickém způsobu, jakým ona chápala žití povolání uprostřed tohoto světa - ve víře v Toho, který přebývá v nás. Podstatou Alžbětina každodenního života se stalo přebývání v Boží přítomnosti a laiky vedla k tomu, aby si v sobě vytvořili vnitřní celu nezávislou na vnějších okolnostech a prostředcích. Místo, kam mohu stále vstupovat a zůstávat tak s Bohem ve všem, co konám.

Alžběta chápe celý náš život jako odpověď na lásku Boží. Učí nás, jak uprostřed světa, který je kolem nás a je často tak strašně vzdálen Duchu Božímu, být vnitřně svobodný, mít Boha v sobě a žít cestou víry. Vnímala velmi silně, jak jedině Pán, který je v nás, dokáže smířit protiklady, ve kterých žijeme. Ten, kterého máme v srdci, se jako jediný stal pro nás člověkem a jako jediný ví, jak neustále zápasíme mezi duchovním životem a životem ve světě, mezi tím, co je vnější a co je uvnitř, mezi činností a modlitbou, mezi tím, co je pozemské a co je nebeské. A On nás také očišťuje tak dlouho, abychom tohoto skutečného života byli schopni.

Podstatou Alžbětina bytí byl život pod Ježíšovým pohledem lásky - s Ním jít a prožívat úplně všechno. Udělat v sobě prostor pro Něj, dovolit Ježíši, aby se On modlil ve mě - a  já se k jeho modlitbě přidám, aby On jednal v mém životě - a já se přidám k jeho jednání, dovolit Ježíši, aby On skrze mě oslovoval a přitahoval ty druhé - a já k tomu dám souhlas. Alžběta ví, že jedině takovým způsobem je to, co ona koná, poznamenáno Jeho láskou, Jeho přítomností, Jeho svatostí. Protože druhé neoslovujeme na prvním místě tím, co děláme nebo říkáme, ale tím, že máme Boha v sobě...

Tato přednáška zazněla dne 5. listopadu 2016 v klášteře karmelitek v Dačicích. Nyní si ji můžete poslechnout zde.