Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., která zazněla při modlitebním večeru "Společně s Pánem vstupme do adventu".

Nahrávka ze soboty 26. listopadu 2016 z kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci, je ke stažení zde.