Záznam přednášky z května 2022.

Odkaz na nahrávku.