Záznam přednášky, která  zazněla v Hájku u Prahy v srpnu 2023.

Nyní si můžete přednášku poslechnout.