Pokušení známe všichni. I Ježíšova veřejná pouť, která vrcholí v Jeruzalémě obětí za nás a poté zmrtvýchvstáním, začíná pokušeními od ďábla.

Zloducha, který se postavil proti Bohu, odmítl se mu klanět a poslouchat jej, a stejně jako kdysi na poušti u Ježíše se pokouší stále znovu a znovu zpochybňovat i naši identitu Božích dětí a vést nás k touze vlastnit věci, vlastnit druhé a v důsledku vlastnit i Boha. Narušit náš vztah k Němu, k druhým lidem i k nám samotným.
 
U nás lidí to celé začíná ještě jedním "nenápadným" a  přitom obrovským pokušením - že člověk chce na prvním místě vlastnit sebe. Pokud jsme se dosud nezřekli sebe ve prospěch Ježíše a máme svůj život pořád ještě tzv. ve svých rukou, jsme velmi křehcí a slabí vůči touhám vlastnit věci tohoto světa, ovlivňovat druhé lidi, aby žili podle našich představ - a nejlépe aby i Bůh dělal to, co mu říkáme, že má dělat. A hlavně  - nikdy nebudeme šťastní. Cesta k vnitřní svobodě přitom začíná velice prostým způsobem - zřeknout se sebe, jít s Ježíšem a spoléhat na Něj. Jedině Ježíš totiž žije své synovství zcela v závislosti na tom, co chce Jeho Otec, zříká se kvůli tomu své vlastní vůle -  a to je cesta, po které máme jít.
Nad Božím nepřítelem nezvítězíme vlastními zbraněmi. Jediná oběť, která porazila ďábla, je Ježíšova oběť na kříži. Proto také vzýváme právě tu lásku, která Ježíše dovedla až na kříž, a chceme žít podle Něj. Velikost člověka je totiž právě v jeho pokoře a poslušnosti vůči Bohu. Důležité je, abych nechtěl vlastnit, ale patřit, abych věděl, komu patřím -  a kdo patří mně.

Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm, která zazněla během duchovní obnovy na začátku postní doby 2017 ve farnosti Praha-Butovice,  je ke stažení zde.