Záznam přednášky, která  zazněla při duchovní obnově na Sázavě v dubnu 2022.

Nyní si přednášku můžete stáhnout a poslechnout.