Mt 5,13-16: Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

 

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., zaznělo při nedělní mši svaté 9. února 2020 o 5. neděli v mezidobí ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci. Dostupné na tomto odkazu.

 

(ilustrační snímek: pixabay)