Jan 7,37-39: V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal:

„Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl (dán), protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

 

Kázání z vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého proneseno 22. 5. 2021 a můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.