Jan 4,19-24: Samařská žena řekla Ježíšovi: „Pane, vidím, že jsi prorok!

Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: (Jen) v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.'“ Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina ‒ ano, už je tady ‒ kdy opravdoví (Boží) ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě."

 

Kázání  zaznělo dne 2. 10. 2022 a můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.