Jan 19,25-27: U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.

Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.

Kázání zaznělo na pouti k Panně Marii Karmelské v Kostelním Vydří 19. 7. 2020. Záznam si můžete poslechnout na tomto odkazu.