Jan 20,19-23: Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci.

Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

 

Kázání ze Slavnosti Seslání Ducha Svatého (A) zaznělo dne 28. 5. 2023 a můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.