Jan 7,37-39:V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl (dán), protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., zaznělo při mši svaté 19. května 2018 při Vigilii Slavnosti Seslání Ducha svatého ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci. Vy si ho můžete poslechnout na tomto odkazu.