Jan 7,37-39: V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl (dán), protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., zaznělo při mši svaté 8. června 2019 o vigilii Slavnosti seslání Ducha Svatého ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Záznam na tomto odkazu.