Jan 10,27-30: Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.

Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ 

 

Kázání ze 4. neděle velikonoční (C) zaznělo dne 8. 5. 2022 a můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.