Jan 13,31-35:: Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., zaznělo při mši svaté o 5. neděli velikonoční (19. května 2019) ve farním kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci.

Záznam na tomto odkazu.

 

Ilustrační obrázek: pixel2013