Jan 19,25-27: U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.

Když Ježíš uviděl svou matku, a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.

Kázání zaznělo na pouti k Panně Marii Karmelské ve Kostelním Vydří 18. 7. 2021. Nyní si ho můžete stáhnout na tomto odkazu.