Mt 9,9-13: Když Ježíš šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš.

A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“

 

Toto kázání bylo proneseno 2. 7. 2021 v rámci duchovní obnovy a můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.