Lk 11,27-28: Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily.“

On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho.“

 

Kázání z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (C) zaznělo dne 14. 8. 2022 a můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.