O pouti Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří zaznělo následující kázání.

Kázání ke stažení zde.