Pane Ježíši,
děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti.

 

Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval,

a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí.

Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce,

celou svou duší a celou svou bytostí.

 

Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého,

abychom naše manželství i náš vztah k Tobě nežili z vlastní síly

ani podle našich představ.

 

Ve Tvé milosti se znovu odevzdáváme jeden druhému

a chceme i nadále přijímat jeden druhého tak, jako Ty přijímáš nás.

Odevzdáváme se Ti s velikou důvěrou a prosíme o Tvou milost,

abychom vytrvali v lásce a zůstali věrní Tobě i sobě navzájem,

protože toho sami ze sebe nejsme schopni.

 

Odevzdáváme se Ti zcela a úplně,

protože Ty nás k tomu zveš

a Ty ses nám takto odevzdal jako první.

S důvěrou svěřujeme do Tvých rukou

další dny svého života, svoje stárnutí i čas a způsob své smrti.

 

Odevzdáváme do Tvých rukou také jeden druhého

a zříkáme se jakéhokoli způsobu vlastnění.

Dej nám, prosíme, tu milost,

abychom se stali zcela závislými na Tobě.

Když Ti tedy náležíme, náš předrahý Ježíši,

chraň a opatruj nás jako své vlastnictví.

Amen.