Bože,
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče, který jsi Láska a život, učiň,
aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky
pro generace, které se neustále obnovují.  

Učiň,
aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň,
aby mladé generace nalezly v rodině
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň,
aby láska, posílená milostí svátosti manželství,
byla silnější než každá slabost a každá krize,
kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej,
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny
mohla plodně naplnit své poslání
uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.
Amen.