Svatořečena byla papežem Františkem dne 16.října 2016.

 

 

 

 

Blahoslavená Alžběto,
díky své velké lásce k Bohu
jsi byla vždy blízko
potřebám svých přátel.
Nyní, když jsi v nebi,
před Tváří Pána,
pros u něj
na úmysly,
které ti svěřuji.


(Zde formulujte své úmysly.)


Nauč mě žít ve víře a lásce
v samé hlubině mého srdce
spolu s Nejsvětější Trojicí.
Nauč mě, abych jako ty
vyzařoval(a) lásku k Bohu
mezi lidmi
v mém každodenním životě,
a abych se stal(a) chválou jeho Slávy.
Modli se pomalu Otče náš
a třikrát Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

(S církevním schválením)

Převzato z webu bosekarmelitky.cz.