Modlitba sv. Marie Magdaleny de´Pazzi (+1607)

Přijď, Duchu svatý!
Ať přijde sjednocení s Otcem a láska Syna - Slova.
Ty, Duchu pravdy, jsi odměna svatých,
jsi občerstvení duší a světlo těch, kdo jsou v temnotách,
tys bohatství všech chudobných,
poklad milujících,
nasycení hladových,
útěcha těch, kdo jsou mimo domov.
Jsi to právě ty, v němž jsou obsaženy všechny poklady.
Přijď ty, který jsi sestoupil na Marii a způsobil, že Slovo se stalo tělem,
a svou milostí v nás učiň to, cos v Marii učinil skrze milost a přirozenost!
Přijď, Duchu svatý, a znič v nás všechno, co nám brání, abychom se nestrávili v tobě.
Amen.