Modlitba Matky Terezy (+1997)
Pane, dej, abychom nesli lásku tam,
kde chudí jsou ponižováni,
radost tam, kam nedošla tvá zvěst,
smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.