Modlitba sv. Gertrudy (+1302)
Nejsvětější Panno Maria, ve spojení s láskou a věrností, s níž tě tvůj Syn na kříži svěřil Janovi, svěřuji ti svoji duši i tělo, myšlenky, slova i skutky, svůj život i smrt. Prosím tě, pro onu lásku, s níž jsi byla přítomna posledním okamžikům svého Syna, a pro hořké slzy, které jsi prolévala, když jsi ho s hlavou nakloněnou viděla umírat, neodepři mi prosbu, kterou ti přináším s co nejoddanějším srdcem, a v poslední hodině při mě stůj, abych pod tvou ochranou a s tvou pomocí unikl úkladům nepřítele a dosáhl nebeské radosti.